Specials:
NJK kb Amsterdam
WK kb Istanboel
EK kb Chartres

Diskwalificatiecodes 2006

Bij toepassing van de codelijst gaan de bepalingen ten aanzien van de zwemslagen voor de algemene bepalingen. Dwz.: zaken die volgens de omschrijvingen bij de slagen ‘geoorloofd zijn’ kunnen niet leiden tot diskwalificatie op basis van verwijzing naar de algemene “A” codes. Bij twijfel: “voordeel zwemmer”.

Algemeen

AA Te vroeg weg of bewogen bij de 1e (1 start regel) of 2e start (geen tijd noteren).
AB Veroorzaakte de 1e (1 start regel), 2e of volgende valse start (uitsluiten voor desbetr. progr.nr).
AC Na een officiële waarschuwing zich niet gehouden aan de startdiscipline (uitsluiten voor desbetr. progr.nr.).
AD Gestart nadat het vertrek heeft plaatsgehad (geen tijd noteren).
AE De aangegeven zwemslag niet uitgevoerd (bij meer dan twee slagen geen tijd noteren).
AF Niet de aangegeven afstand gezwommen (geen tijd noteren).
AG Tijdens het zwemmen in een baan, waarin niet is gestart, een deelnemer gehinderd.
AH De race niet beëindigd in de baan waarin is gestart.
AI Gelopen over en/of afgezet van de bodem.
AJ Te water gegaan tijdens het zwemmen van een nummer, waarop men niet is ingeschreven.
AK Na het beëindigen van de race niet onmiddellijk het water verlaten.
AL Tijdens het water verlaten een deelnemer gehinderd die de race nog niet heeft beëindigd.
AM Gebruik maken van hulpmiddelen (het meelopen met de deelnemer -in het zwembad- wordt gelijkgesteld met gebruik van hulpmiddelen) (geen tijd noteren).
AN Leeftijdsbepalingen overschreden (geen tijd noteren)
AO Niet gerechtigd gestart (geen tijd noteren)
AP Schuldig gemaakt aan wangedrag (uitsluiten van (verdere) deelneming aan en/of aanwezigheid bij de wedstrijd).
AM tm AP uitgebreid in het proces verbaal vermelden.

Schoolslag

SA Na start en/of keerpunt niet met het hoofd het wateroppervlak doorbroken, voordat bij het wijdste gedeelte van de 2e armslag de handen naar binnen beginnen te draaien.
SB Een deel van het hoofd heeft gedurende de gehele race niet tijdens iedere volledige of onvolledige cyclus het wateroppervlak daadwerkelijk doorbroken.
SC De bewegingen van de armen niet te allen tijde gelijktijdig in hetzelfde horizontale vlak uitgevoerd.
SD De bewegingen van de benen niet te allen tijde gelijktijdig in hetzelfde horizontale vlak uitgevoerd.
SE De handen niet te zamen van de borst naar voren gebracht.
SF Tijdens de race de ellebogen niet onder het wateroppervlak gehouden.
SG Na de 1e armslag na start en/of keerpunt de handen voorbij de heuplijn gebracht.
SH Bij de achterwaartse beweging van de beenslag de voeten niet buitenwaarts bewogen.
SI Staan tijdens de race.
SJ Na start en /of keerpunt een verkeerde arm- en/of beenslag gemaakt.
SK Niet met twee handen gelijktijdig keer- en/of eindpunt aangetikt.
SL Met één hand keer- en/of eindpunt aangetikt.
SM Niet aangetikt bij het keer- en of eindpunt (geen tijd noteren)
SN Tijdens de race op de rug gedraaid.
SO Tijdens de eerste slag onder water na start en/of keerpunt een dolfijnbeenslag gemaakt voordat de armslag werd ingezet.
SP Tijdens de eerste slag onder water na start en/of keerpunt na een dolfijnbeenslag geen schoolslag beenslag gemaakt.

Rugslag

RA Na start en/of keerpunt meer dan 15 meter onder water gezwommen.
RB Staan tijdens de race.
RC Rugligging verlaten tijdens de race zonder met de keerhandeling bezig te zijn.
RD Rugligging verlatenen stuwbewegingen met armen en/of benen gemaakt zonder met de keerhandeling bezig te zijn.
RE Het keer- en/of eindpunt niet aangeraakt met enig lichaamsdeel (geen tijd noteren).
RF Na loslaten van het keerpunt de rugligging niet aangenomen.
RH Het eindpunt niet in rugligging aangeraakt.
RI Tijdens de start de tenen over de overloopgoot geklemd.
RJ Na de eerste 15 meter na start en/of keerpunt het lichaam geheel onder water gehouden (geldt niet voor keer- en eindpunt en bij Open Water Zwemmen).

Vlinderslag

VA Na de start en of keerpunt meer dan één arm-doortrekbeweging onder water gemaakt.
VB Beide armen niet tezamen naar voren en- of gelijktijdig achterwaarts gebracht.
VC Armen niet over het water naar voren gebracht.
VD Schoolslagbenen gezwommen.
VE De bewegingen van de benen niet op gelijke wijze uitgevoerd.
VF Staan tijdens de race.
VG Bij de laatste armslag voor keer- en of eindpunt de armen niet over het water naar voren gebracht.
VH Niet met twee handen gelijktijdig keer- en/of eindpunt aangetikt.
VI Met één hand keer- en/of eindpunt aangetikt.
VJ Niet aangetikt bij het keer- en/of eindpunt (geen tijd noteren).
VK Tijdens de race op de rug gedraaid.
VL Na de start en/of keerpunt meer dan 15 meter onder water gezwommen.
VM Na de eerste 15 meter na start of keerpunt het lichaam onder water gehouden.
VN De armen niet gedurende de GEHELE race over water naar voren gebracht.

Vrijeslag

VRA Het keer- en/of eindpunt niet aangeraakt met enig lichaamsdeel (geen tijd noteren).
VRB Na start of keerpunt meer dan 15 meter onder water gezwommen.
VRC Na de eerste 15 meter na start en/of keerpunt het lichaam geheel onder water gehouden (geldt niet voor keer- en eindpunt).

Estafettes

Code vermelden bij de naam van de zwemmer die de fout heeft gemaakt.
EA Te vroeg overgenomen (geen eindtijd noteren).
Toelichting: bij de verenigingszwemcompetitie en de nationale estafettekampioenschappen de tijd voorop het proces-verbaal vermelden.
EB De wisselslag niet gezwommen in de juiste volgorde (rug-, school-, vlinder- en vrijeslag) (geen tijd noteren).
EC De estafette niet gezwommen met de opgegeven deelnemers (geen tijd noteren).
ED De estafette niet gezwommen conform de opgegeven startvolgorde.
EE Bij de estafette wisselslag de vrijeslag gezwommen als school-, vlinder- of rugslag (geen tijd noteren).
EF Een ander ploeglid dan de zwemmer die de afstand moet zwemmen, te water gegaan voordat alle ploegen de wedstrijd hebben beëindigd.

Wisselslag persoonlijk

WA De vrije slag gezwommen als school-, vlinder- of rugslag (geen tijd noteren).
WB De wisselslag niet gezwommen in de juiste volgorde (vlinder-, rug-, school- en vrijeslag) (geen tijd noteren).

Toelichting

Bij diskwalificatie in de wisselslag (estafette of persoonlijk) moet bij een fout op de hiertoe behorende zwemslagen (vlinder-, rug-, school-, vrije slag) de bij die slagen behorende codes worden gebruikt (S..., V..., R... en VR...).

Open Water Zwemmen

OA Niet gedurende de race, van (voor-) start tot en met finish, de cap op het hoofd gedragen.
OB Na waarschuwing(en) toch voor de startlijn blijven liggen (geen tijd noteren).
OC Bij het ingehaald worden de inhalende deelnemer gehinderd.
OD Onvoldoende afstand gehouden tot de andere deelnemer(s)..
OE Buiten het aangegeven parcours gezwommen.
OF Gebruik gemaakt van “gangmaking” door begeleidingsboot (geen tijd noteren).
OG Lichamelijk contact gemaakt met de begeleidingsboot (geen tijd noteren).
OH Aanwijzingen van de kamprechter(s) te water of op de kant niet opgevolgd.
OI Trekken aan, duwen tegen of anderszins manipuleren van boeien en/of obstakels langs de baan gedurende de race bij keerpunt en/of start en finish (geen tijd noteren).
OJ Boei(en) verkeerd en/of niet gerond (geen tijd noteren).
OK Niet (tijdig) aanwezig bij briefing of inchecken.

Wangedrag

Van wangedrag (AP) dient door de scheidsrechter altijd rapport te worden opgemaakt, bij voorkeur digitaal. Dit rapport dient binnen 2 x 24 uur na einde wedstrijd per e-mail te worden gezonden naar: zwemmen@knzb.nl. Per post versturen kan ook naar: Bondsbureau KNZB, t.a.v. Sport & Opleidingen, Postbus 7217, 3430 JE Nieuwegein).

december 2005

Typfouten en wijzigingen voorbehouden

All contents copyright
© Zwemkroniek.com
All rights reserved
17 september 2000
Inge de Bruijn bekroont haar geweldige seizoen met haar eerste goud bij de OS in Sydney. Met 56.61 op de 100 vlinder is zij sneller dan ooit.
Inge de Bruijn bekroont haar geweldige seizoen met haar eerste goud bij de OS in Sydney. Met 56.61 op de 100 vlinder is zij sneller dan ooit.Jostalgie.nl zwembeelden van toen

WK korte baan Hong Kong 1999 4x100 vrij mannen

In de bezetting Mark Veens, Johan Kenkhuis, Marcel Wouda en Pieter van den Hoogenband levert de Nederlandse ploeg in Hong Kong een wereldprestatie met het behalen van de zilveren medaille op de koningsestafette.


Bekijk de video op Jostalgie.nl